Yaşam Öyküsü

Hikmet Altınkaynak (tam adı, Ahmet Hikmet Altunkaynak, Niğde/Bor) Türk yazar, eleştirmen, üniversite öğretim görevlisi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. İlk eleştiri yazısı 1972 yılında Yeni Ortam gazetesinde yayımlandı. Yazmayı aralıklarla sürdürdüğü Cumhuriyet gazetesinde de ilk yazısı 1975’te çıktı. 1980’li yıllardan başlayarak Milliyet ve Hürriyet Yayın Grupları’nda redaktör, yazar, yazıişleri müdürü, yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni aşamalarında 17 yıl çalıştı. 10 dolayında derginin değişik sürelerde yazarı, yayın danışmanı, yazıişleri müdürü, yayın yönetmeni oldu. Sayısız kitabın editörlüğünü yaptı. Başta Cumhuriyet olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazıları basıldı, çok sayıda kitabı yayımlandı. Radyo ve televizyon programları yaptı. 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Rektör Danışmanı, Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2004 sonrası da yalnızca öğretim görevlisi kimliğiyle “Çağdaş Türk Şiiri”, “Biyografi Yazımı” ve “Türk Dili” dersleri okuttu. Eleştirmen ve yazar olarak da çalışmalarını sürdürdü.

 1. Biyografi

Hikmet Altınkaynak yazarlığa profesyonel olarak 1973 yılında başladı. İlk yazıları o yılların ünlü gazeteleri Yeni Ortam’da ve 1975’te de Cumhuriyet gazetesinde yer aldı. Yine bu yıllarda Yansıma, Yeni A, Yeniçağ, Öykü, Ulusal Kültür gibi dergilerde kitap eleştirileri, denemeler yazdı. İlk kitabı Şubat 1977’de Edebiyatımızda 1940 Kuşağı adıyla yayımlandı. Asım Bezirci ile birlikte yazdıkları Orhan Kemal/Hayatı Sanatı Eserleri adlı kitabı da aynı yıl, Haziran 1977’de Cem Yayınları arasında yer aldı. Ağustos 1979’da Eleştiri adlı önce 15 günlük, sonra aylık olarak yayımlanan bir edebiyat dergisinin yöneticiliğini yaptı. Dergi, Mayıs 1980’de olanaksızlıklar yüzünden kapandı. Kasım 1980’de Milliyet gazetesinin kardeş yayını olarak çıkarılan Milliyet Çocuk dergisinin yazıişlerine katkıda bulunmaya davet edildi. Varlık Yıllığı’nda “Yılın Şiirleri”ni değerlendirdi. 1984’te Gelişim Yayınları Ünite Dergisi’nin yayın danışmanlığını Hilmi Yavuz ile birlikte yürüttü. 1985 yılı Altınkaynak için Milliyet Yayın A.Ş.’de redaktör, yazar, yayın danışmanı, yazıişleri müdürü, yayın yönetmeni aşamalarına giden yolun başlangıcı oldu. Bu süreçte on dolayında dergi yöneticiliğini, onlarca kitabın editörlüğünü yaptı. Mayıs 1999’da Hürriyet Yayın Grubu’na geçti, Hürriyet Gösteri dergisinin yönetimine katıldı, derginin yazarlarından oldu. Derginin Yıldız Teknik Üniversitesi’yle yapılan (24-25 Eylül 1999), Türkçenin Zenginleştirilmesi Kurultayı’nın genel koordinatörlüğünü üstlendi. Hürriyet Gösteri için 42 şairin birer ikişer dizeyle katıldığı ortak “ Binyıl Şiiri”ni yazdırdı. (1)

“Binyıl Şiiri” Melih Cevdet Anday’ın “Yarın günlerden ağustosböceği” dizesiyle başladı. 119 dizede sona erdi. Son dizeleri Şinasi Özdenoğlu şöyle tamamladı: “İnsanlığın korosudur bu seslenen/Bir çığ gibi doludizgin şiirle gelen/Tek özlemimiz o, tek yakarış/Yalnızca bu yeni bin yılda değil/Gelecek bütün binyıllarda/’İnsanca yaşamak ve ölümsüz barış!’ “

“Binyıl Şiiri”ni Talât Halman “Ender rastlanan bir olgu”, Özdemir İnce “Standart Türk şiirinin üzerinde” bir şiir ve Nilüfer Kuyaş “Çağın ruhunu yansıtan bir proje” olarak değerlendirdi. (2)

TV 8’de haftalık “Yıldız’da Sohbet” adlı televizyon programına başladı. 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanlığı’na getirildi. Haziran 2004’te danışmanlık görevi biterken, üniversitedeki çalışması öğretim görevlisi olarak sürdü. 2012’de kitaplarının sayısı 50’yi geçti.

 1. Yazarlığı

Hikmet Altınkaynak’ın yazarlığı iki düzlemde değerlendirilmektedir. İlki denemeciliği ve eleştirmenliği, ikincisi çocuklar ve gençler için kaleme aldığı eğitim kitabı yazarlığı ile öykücülüğüdür. İlk kitabıyla tartışma yarattı. Bir dönem incelemesi olan ilk kitabı Edebiyatımızda 1940 Kuşağı için ilk yazıyı yazan Oktay Akbal, tartışmayı da başlattı. Yazısında yakın çağ edebiyatı üzerine sağlıklı incelemeler yapmaya ne zaman başlanacak diye beklediğini dile getirdi ve Altınkaynak’ın bu kitabını bu bakımdan öncelikle çok önemsediğini belirterek, 1940 Kuşağı denilince “Garip” akımı ve bu akımın şairlerinin olması gerektiğini, ama bu kitapta sadece 1940 kuşağının toplumcu ya da gerçekçi ozanlarının olduğunu ileri sürdü. (3)

Altınkaynak’ı “–bu ilk çalışmasındaki eksikliklere, yanılgılara karşın- ilerde daha başarılı ürünler verecek nitelikte bir genç” olarak değerlendirdi. Kemal Sülker ise, “Hikmet Altınkaynak, hiç de kolay olmayan bir işi başardı: 1940 kuşağı şairlerini bir araya getirdi. Belki 1940 Kuşağı denince Altınkaynak’ın üzerinde durmadığı birkaç şairin de kitapta yer alması gerekebilirdi. Ama, unutturulmak istenen toplumcu şairleri ‘özgürlüğün, kardeşliğin, barışın, emeğin ve insanseverliğin edebiyatımızda savunuculuğunu yapan’ bu yürekli şairleri faşizme karşı korkmadan ve yılmadan uğraş verenleri Altınkaynak’ın genç kuşaklara tanıtması övünülecek bir çaba” dedi. (4)

Konuya başka yazarlar da bu iki açıdan bakarak farklı yorum getirdi. Bu kuşağın içinde yer alan Hasan İzzettin Dinamo ise, 1940 kuşağının belirsiz bir deyim olduğunu vurguladıktan sonra şu yargıya vardı: “Hikmet Altınkaynak, bu kitabıyla minnet duyduğumuz bir güzel iş yapmış oluyor. 1940’larda gerek yabancı, gerekse yerli faşizmle canlarını dişlerine takarak boğuşmuş olan şairlerin alışılmış olan unutulmuşluklarına bir çelme takan Altınkaynak, bu konuda pek çok dost, düşman makaleyle atılmış olan doğruları, tartışmaları kitabında toplayarak devrimcilik görevlerinden birini yerine getirmiş oldu.” (5)

Hikmet Altınkaynak’ın ikinci kitabı eleştirmen Asım Bezirci ile kaleme aldığı Orhan Kemal / Hayatı Sanatı Eserleri adlı inceleme oldu. Hikmet Altınkaynak, Orhan Kemal’in yaşamını yitirmesinin ardından bir biyografya çalışması yapmaya karar verdi. Belirlediği kimi isimlerden de ‘anı’, ‘değerlendirme’ yazıları istedi. Mektup gönderdiği edebiyatçılar içinde Asım Bezirci de vardı. Ondan bu çalışmayı birlikte yapma önerisi gelince, Altınkaynak büyük bir sevinçle kabul etti. Kitap da Cem Yayınevi’nden çıktı. Altınkaynak bu ortak çalışmadaki kendi bölümlerini bağımsız olarak Hikâye Yazarı Orhan Kemal (6) ve Orhan Kemal’in Hikâyeciği (7) adlarıyla yayımladı. Ortak imzalı kitap ise, ilk ve tek baskıyla kaldı. Yeni basım yapılmadı.

Hikmet Altınkaynak, bu yıllarda Cumhuriyet gazetesinin Şükran Ketenci tarafından yönetilen ‘Eğitim’ sayfasına eğitim – öğretim sorunlarına, bu sorunların çözümüne ilişkin yazılar yazdı. MC Hükümetleri dönemindeki yanlış uygulamalara dikkat çekti. Ders kitaplarının kabul edilme koşullarını, öğretmenlerin yaşadığı ekonomik ve sağlık sorunlarını gündeme taşıdı.

Hikmet Altınkaynak’ın çocuklara yönelik ilk öykü kitabı Karne Parası 1979’da yayımlandı. Ertesi yıl ve 1980’li yıllarda çocuk ve gençlere yönelik yardımcı ders kitapları, öyküler kaleme aldı. Bir yandan da deneme ve eleştiri yazarlığını sürdürdü. Dergi ve gazetelerde yayımladığı deneme ve eleştirilerini Zamanla (8) adlı bir kitapta topladı.

Varlık dergisinde yayımlanan bir söyleşide ‘Zamanla’ adını şöyle açıkladı: “Amblematik bir çağrışım taşıyor. Birincisi, ‘zamanla’nın diyalektik bir kavramla yüklü olması. İkincisi, benim sanat/edebiyat, eleştiri anlayışımdaki gelişmeleri, ilerlemeleri taşıyor olması. Üçüncüsü de on yılı kapsayan bir zaman diliminde yazdıklarımdan kesitler taşıması.” (9)

Zamanla, Altınkaynak’ın 1972-1982 arası yayımladığı deneme ve eleştirilerden bir seçmeydi. Hikmet Altınkaynak, Türk edebiyatının çağdaş yazarlarından Sabahattin Ali’nin gazete ve dergilerde kalan gündeme ve sanata ilişkin yazılarını bir araya getirdi. Derleme 1986’da Cem Yayınları arasında Markopaşa Yazıları ve Ötekiler adıyla çıktı. Daha sonra Sabahattin Ali’nin tüm kitapları YKY’den dizi halinde yeniden yayımlanmaya başladı. YKY’de ilk basımı 1998’de yapıldı. Buradan çıkan üçüncü ve altıncı baskılara Sabahattin Ali’nin yeni yazılarını ekledi. (10) Kitap üzerine çıkan çok sayıda yazıdan Oktay Akbal, Hasan Pulur ve Etem Ütük’ün yazılarına da kitabın sonunda yer verdi.

Hikmet Altınkaynak, çocuk dergileri yöneticiliği yanı sıra, çocuklara, gençlere yönelik kitaplarla da özlenen okuma alışkanlığı, okuma zevki için katkıda bulunan bir yazar oldu. Çocuklar gençler için yazdı, yazılmasını destekledi. Bu yıllarda “Bizim Ünlüler” dizisiyle Ömer Seyfettin, Nasreddin Hoca, Evliya Çelebi, Karagöz, Dede Korkut, Ahmet Rasim, Halide Edip, Mimar Sinan, Yunus Emre ve Karacaoğlan’ın biyografilerini, onların eserlerinden seçmeleri ayrı birer biyografya olarak yayımladı. (11) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından öğrencilere tavsiye edilen bu kitaplar, birçok baskıya ulaştı. Bazıları gazete promosyonu olarak yüzbinlerce adet dağıtıldı. Her birini ayrı bir ressamın resimlediği bu kitaplar, tatil kitapları olarak da beğenildi. Çocuk ressamları Saadet Ceylan, Gamze Baltaş, Sunder Erdoğan, Nazan Erkmen, Sinan Gürdağcık, Mustafa Delioğlu, Esin Düzakın, Ayla Dündar, Asuman Ercan ve Faruk Kutlu’nun resimleri kitapları daha da çekici hale getirdi.

Hikmet Altınkaynak, 1990’lı yılların başında yine çocuklara yönelik olarak Arkadaşım Bilgisayar (21) ve Şimdi Aldığımız Bir Haberi Veriyoruz (22) adlı öykü kitaplarını yayımladı. Ardından Dilimi Öğreniyorum adlı yardımcı ders kitapları dizisini yazdı. (23)

Sekiz kitaptan oluşan ve tüm ilköğretimi kapsayan ‘Dilimi Öğreniyorum’ dizisinin ilk altı kitabı yayımlandı. Bazıları birkaç baskı yaptı. Ancak ‘ders kitabı’ özelliği için MEB’in sürekli engel çıkarması yüzünden bu alandaki çalışmalarını bıraktı. Çocukların güzel kitaplar okumasına katkı için çocuklara yönelik yazan şair ve yazarlardan çocukluk anılarını yazmalarını istedi. Onları Ünlüler de Çocuktu adıyla kitaplaştırdı. (24)

Bu kitabı çocuklar çok sevdi, bunun 2. Kitabını da hazırladı. (25)

Hikmet Altınkaynak, 2000’li yıllara Yeni Binyılın Edebiyatçıları adlı kitapla girdi. (26)

Bu kitapta şair, yazar, denemeci ve eleştirmenlerle yapılan söyleşiler yer aldı. Hasan Pulur “Bir milenyum lafıdır, gidiyor. Milenyum sanatçısı, milenyum futbolcusu, milenyum yazarı, milenyum çizeri, milenyum politikacısı… Hikmet Altınkaynak da “milenyum” diyeceğine “Yeni Binyılın Edebiyatçıları” demiş ve onları bir kitapta toplamış. (Can Yayınları) “Yeni Binyılın Edebiyatçıları” Yaşar Nabi’den Aziz Nesin’e, Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan Fakir Baykurt’a, Bülent Ecevit’ten Memet Fuat’a ve Şükran Kurdakul’a, Buket Uzuner’den, Ayşe Kulin’e, toplam elli dolayında edebiyatçıyı ve onlarla yapılan söyleşiyi kapsıyor” diye tanıttı. (27)

Hikmet Çetinkaya da Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde kitapta yer alan söyleşilerden Melih Cevdet Anday ile Berin Nadi söyleşisinden birer alıntı yaptı, “Altınkaynak’ın kitabını okumanızı öneririm..” dedi. (28)

Hikmet Altınkaynak, 2001’de Dünyayı Paylaşan Yazarlar adlı deneme eleştiri kitabını yayımladı. (29)

Emre Kongar, Cumhuriyet’teki ‘Medya Notu’ köşesinde kitap için şöyle dedi: “Hikmet Altınkaynak’ın, Gendaş Yayınları’ndan çıkan Dünyayı Paylaşan Yazarlar isimli kitabı da bu bağlamda çok önemli bir yapıt. Altınkaynak, yerli ve yabancı pek çok yazarı dünya görüşleri ile birlikte ele alıyor ve irdeliyor. Ufuk açıcı bir yapıt.” (30)

Hikmet Altınkaynak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayınca bir ders kitabı eksikliğini gördü ve Çağdaş Türk Şiiri-1 adlı kitabı yazdı ve yayımladı.(31)

Tanzimat’la başlayıp Can Yücel’le sona eren bu kitabında Altınkaynak, Türk şiirinin edebiyat akımları, gruplar ve bunların temsilcisi şairler üzerinde durarak, ilgili şairlerden şiir örnekleri vererek, üniversite öğrencilerinin çağdaş Türk şiirini tanımalarını, kavramalarını ve sevmelerini dikkate aldı.

Hikmet Altınkaynak, lise öğrencileri için de Milliyet gazetesinden gelen istek doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir kurul aracılığıyla belirlediği “100 Yapıt” için, 100 Temel Eser adıyla kaynak bir kitap hazırladı. (32)

Kitaptan çok ‘100 yapıt’ ve beraberinde gelen yazarlar tartışıldı. Milliyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Mehmet Y. Yılmaz, bu kitabı: “ 100 kitabın oluşturduğu büyük labirent içinde kaybolmamayı sağlayacak, çocuklara okumaya en çok sevebilecekleri kitaptan başlamalarına olanak verecek bir yol haritası…Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Altınkaynak yönetiminde geniş bir ekip tarafından hazırlanan bu kitap, her şeyden önce çocuklara kitap okuma sevgisini aşılamayı amaçlıyor. Milliyet adına böyle kapsamlı bir çalışmayı sadece öğrencilerimize ve öğretmenlerine değil, Türk edebiyat dünyasına kazandırmış olmakla gurur duyuyorum” diye tanıttı. “Emeği geçen herkese” teşekkür etti. (33)

Mehmet Y. Yılmaz’ın bu övgüsü yanı sıra Hürriyet gazetesinden Doğan Hızlan’ın satırlarıyla da Altınkaynak’ın kitabı desteklendi. Hızlan; “Milliyet’in 100 Temel Eser projesini de, çalışmaları izlediğim, metinleri okuduğum için inanarak, başta öğretmenlere, öğrencilere, herkese salık veriyorum.

Ben bu kitabın sadece öğretmen, öğrenci çevresiyle kısıtlı olmayacağı kanısındayım. Yıllar önce okulu bitirmiş, bugün iş hayatına atılmış nice kimse için de bu bir hatırlatma özelliği taşıyor. Birçok kişi eski okuduklarına bu kitap aracılığıyla dönecektir” dedi. (34)

Milliyet’ten Güneri Cıvaoğlu, Melih Aşık, Abbas Güçlü de Hikmet Altınkaynak’ın Milliyet gazetesi için hazırladığı bu kitabını destekledi. Okurlar kitaba büyük ilgi gösterdi, gazete arka arkaya kampanyalar düzenledi, kitabı geniş kitlelere ulaştırdı.

Ancak MEB, ilköğretim okulları için de aynı yöntemle “ İlköğretimde 100 Temel Eser” seçme yoluna gitti. Oluşturduğu kurulun belirlediği yapıtları değil de, kendi seçimini dayatınca, kurul üyeleri toptan istifa etti. MEB’in açıkladığı “İlköğretimde 100 Temel Eser” listesi hem çok eleştirildi, hem de seçimin ne kadar etik kurallara uyulmayarak zararlı hale dönüştüğü görüldü. Liste sürekli tartışılır hale geldi.

Hikmet Altınkaynak, çocuk ve gençlerin okuma alışkanlığı ve okuma zevki için aralıklarla öyküler de kaleme aldı. Bunlardan on kitapçıktan oluşan “Atatürk’ü Seviyorum” dizisi ilk kez Hürriyet gazetesi tarafından önce, daha sonra ücretsiz ve gazetenin eki olarak yüzbinlerce okura ulaştırıldı. (35)

Bu kitapların dizideki adları şöyle: Ahşap Evin Mavi Gözlü Çocuğu, Şemsi Efendi Okulu’nda Kış, Bakla Tarlasındaki Kulübe, Okumaktan Başka Çare Yok, Benim, Canım Dayıcığım, Tek İsteğim Asker Olmak, Küçük Matematikçi, Mustafa Kemal Ağladı, Bir Bardak Limonata, Mastırın Ortasında var Bir Havuz.

Yüzbinlerce okur bundan yararlandı. Altınkaynak, ” Çocuklarımızın Atatürk sevgisini çoğaltmayı, okuma coşkusunu, sorumluluğu, haksızlıklara karşı koymayı; görev üstlenmek, özverili davranmak ve hedefe ulaşmak için çalışmak gereğini, yeteneklilere destek vermeyi, edebiyatı, yurt sevgisini, titizliği, duyarlılığı, başarmak için uğraşmak gerektiğini ve yılgınlığa düşmemenin en büyük gerek olduğunu” bu kitaplarda anlattığını belirtti. (36)

Hikmet Altınkaynak, bu kitapların konusunu da Ulviye Alpay’a söyle açıkladı: “Her kitap bir öykü anlatıyor. Bunlar da az önce söylediğim gibi kaynağını Atatürk’ün çocukluğu, gençliği, askerlik ve cumhurbaşkanlığı yaşamından alıyor. “ (37)

Hikmet Altınkaynak’ın kitabı hem yurtiçinde, hem de yurtdışında büyük ilgi gördü. Çince ve Uygurcaya çevrildi. Tüm kitaplar 2008’de Çin’de Çince ve Uygurca yayımlandı. Bununla ilgili haberi CNNTürk: ‘Uygur spikerin 23 Nisan hediyesi’ başlığıyla şöyle verdi: “ Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Bölümü spikeri Rukiye Hacı, Hikmet Altınkaynak`ın “Atatürk`ü Seviyorum“ adlı çocuk kitabı dizisini Uygurca`ya çevirdi.

Kitabın Uygurca ve Çince çevirileri, Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda tanıtıldı. Çince çeviri ise yine radyonun Türkçe Bölümü`nden emekli olan Vey Çiufen tarafından yapıldı.

Rukiye Hacı, 1989`da Türkiye `ye ilk kez gittiğinde, Türkler `in Atatürk `e olan sevgisinden etkilendiğini ve “bir millet liderini böyle sevmeli” diye düşündüğünü belirtti. Uygur spiker, Atatürk ile ilgili kitaplar çevirmesinin Atatürk `ün Türk Dünyası `ndaki öneminden de kaynaklandığını ifade ederek, Nutuk `u Uygurca `ya çevirmeye hazırlandığını söyledi.

Resepsiyonda bir konuşma yapan Türkiye`nin Pekin Büyükelçisi Oktay Özüye, Atatürk `ün 23 Nisan 1920`de Türkiye Büyük Millet Meclisini açtığını ve bu meclisin Kurtuluş Savaşı `na öncülük ettiğini hatırlatarak, aynı dönemde Çin`de de Sun Yatsen liderliğinde benzer mücadele verildiği ve bunun Çin ile Türkiye arasındaki benzerliklerin ne kadar çok olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kitabı yayımlayan Milliyetler Yayınevinin başkan yardımcısı Erkin Kadir, Mustafa Kemal Atatürk`ün yaşamıyla ilgili bu kitabın Uygurca ve Çinceye çevrilmesinin Çin`deki Uygur ve Han milliyetlerinden çocukların Türk toplumunu ve Türk kültürünü tanıyıp anlamalarına yardımcı olacağını ve Çin ile Türkiye arasındaki dostluğun geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti.” (38)

Hikmet Altınkaynak, Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü adlı kitabını 13 yıllık bir hazırlık sonrası yayımladı. (39)

Bu da Altınkaynak’ın yazarlığında önemli bir aşama olarak belirlendi. Bu alanda bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda sözlük yayımlanmış bulunuyor. Bu az sayıdaki sözlük Altınkaynak’ın yaptığı işin önemini daha da ortaya çıkarıyor. Altınkaynak, sözlüğe yazdığı önsözde bunu 13 yıllık bir çalışma sonunda tamamladığını, işin zorluğu açısından da birçok kez bırakmakla karşı karşıya kaldığını, ama okur ve yazarlara verdiği söz için tüm zorlukları aşıp sonuçlandığını anlattı.

Henüz bir yılını doldurmadan genişletilmiş, güncellenmiş 2. baskısının yayımlanmasını da sözlüğe duyulan güven olarak ifade eden Altınkaynak, bir sözlüğe güvenin her şeyden önemli olduğunun altını çizdi.

Prof. Talat Halman: “ Hikmet Altınkaynak bu kapsamlı, özenli ve önemli ‘Sözlük’le adına uygun bir ‘Altın Kaynak’ yarattı. Türk edebiyatının 13 yüzyıllık tarihinden 1 400 yazar ve şairin yaşamöyküsünü güvenilir bilgilerle ve canlı bir üslupla belgeleyen bu eser, okurlar ve araştırmacılar için vazgeçilmez bir başvuru (hatta başucu) kitabı. Böyle ansiklopedik yapıtlar genelde kurullar tarafından hazırlanır; Altınkaynak, tek başına 13 yıl çaba vererek başardı bu çetin işi. Bunca gönül gücü ve göz emeği için Altınkaynak alkışlanmalı” dedi. Doğan Hızlan da “ Bu tür sözlükler, hepimizin her an başvurduğu, kitaplığımızda mutlaka bulunması gereken çalışmalardır. Hikmet Altınkaynak, edebiyatçıların yaşamını, yapıtlarını özenle yazmış. Ayrıca onlar hakkında yazılanlardan yaptığı seçmeler, okuru daha geniş boyutta edebi algılamalara, tek tek kitaplarına götürüyor. Edebiyatla ilgilenen herkes bundan yararlanacaktır” diye yazdı. Prof. Dr. Tahsin Yücel de “Özlediğimiz bir sözlük” (40) derken şunları dile getirdi: “Hikmet Altınkaynak her zamanki titizliğine tanıklık eden, ama bu kez çok geniş kapsamlı bir yapıt sunuyor bize: Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü. Başlangıcından bugüne yazınımıza katkıda bulunmuş tüm yazar ve ozanların yaşamını ve yapıtlarını olabildiğince eksiksiz bir biçimde veren bu yapıt, yazın ve düşün dünyamızda büyük bir eksikliği giderecek ve yazınseverler için vazgeçilmez bir başvuru kitabı olacak.”

Rıza Zelyut “Hikmet Altınkaynak’ı Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi…Edebiyat tarihimiz ve kültürümüzle ilgili 50’ye yakın kitap yazmış gerçek bir uzman.” (41)

olarak tanımladı. Öner Ciravoğlu da yazar sözlüklerini hazırlamanın güçlüğünden söz ettikten sonra “internet var, Google var!”, sözlük gereksinimini buradan karşılamayın, çünkü internette yer alan çoğu bilgi tartışmalı dedikten sonra “Ben kendi payıma örneğin Bernard Shaw’un, Oscar Wilde’ın doğum ölüm tarihlerini AnaBritannica’dan kontrol ediyorum, Cevat Fehmi Başkut’un, Sabiha Sertel’in bilgilerini ise, elimdeki kaynaklardan, özellikle Hikmet Altınkaynak’tan (Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü) öğrenmeye çalışıyorum” diye yazdı. (42)

Oktay Akbal da Cumhuriyet gazetesindeki “Evet / Hayır” köşesinde sözlüğü şöyle değerlendirdi: “Bugünden geleceğe bir çeşit armağan… Uzun yıllar sonra bir genç, yüzyıllardır yazanlar, ardında bir şeyler bırakanlar kimlerdir diye düşünürse işte karşısında, edebiyat adamı, eleştirmen Hikmet Altınkaynak’ın başvuru yapıtı…” (43)

Hikmet Altınkaynak, kendisiyle söyleşi yapan Yüksel Pazarkaya’ya “Biyografi yazmak benim işim” (44) dedi, yaptığı işi bir defalık değil “her baskıda güncelleştirmeyi” hedeflediğini söyledi.

Mehmet Ali Birand “Herkesin kütüphanesinde bulunması ve sık sık başvurulması gereken bir kaynak. İnsan, edebi zenginliğimizden bir kez daha etkilenmeden edemiyor” diye yazdı. (45)

Tüm bu değerlendirmeler yanında Konur Ertop da sözlüğün kimi eksikleri olduğunu, madde uzunluklarının edebiyatçıların önemleriyle eşleşmediğini, dilinin sözlük dili olmadığını yazdı. Sözlüğün ikinci basımını ele alan Nurullah Can, her iki basımı da incelediğini, Ertop’un eksik bulduğu noktaların bu basımda giderildiğini yazdı ve dili için de “Altınkaynak’ın sözlüğünü benzerlerinden ayıran en önemli özellik, sıcak anlatımlı bir eser olması. Yaşamöykülerine serpiştirilen anılar, anekdotlar, yargılar, ölüm nedenleriyle ilgili ek bilgiler böyle bir atmosfer oluşturmuş” dedi. (46)

Hikmet Altınkaynak’ın kitaplarıyla getirdiği yankılar yanı sıra, bir yandan da dergi ve gazetelerde sürdürdüğü yazarlığıyla da bazen tartışma başlattı, bazen de süren bir tartışmaya katıldı. Ama asıl kararlı bir biçimde kendini yeni yapıtlar ortaya koymaya adadı.

 1. Yayıncılığı

Hikmet Altınkaynak, profesyonel anlamda yayıncılığa 1979-1980 arası Eleştiri adlı bir edebiyat dergisinin sorumlu yazıişleri müdürü olarak başladı. İlk 14 sayısı 15 günlük, sonra aylık olarak toplam 18 sayı çıkabildi. Hikmet Altınkaynak ‘ Eleştiri’yi öncelikle eleştirinin benimsenmesi, daha da güçlenmesi, yaygınlaşması, işlevini yerine getirmesi, çağdaş insanın ve toplumun (sanatın) yaratılması için çıkarıyoruz’ dedi. ( 47)

Eleştiri, dönemin öndegelen birçok şair ve yazarlarına sayfalarını açtı. Yazanlar içinde Hasan İzzettin Dinamo, Rıfat Ilgaz, Ömer Faruk Toprak, Hasan Hüseyin, Hayati Asılyazıcı, Kemal Özer, Konur Ertop, Ümit Kaftancıoğlu, Adnan Özyalçıner, Hilmi Yavuz, Demirtaş Ceyhun, Doğan Hızlan, Muzaffer Buyrukçu, Mustafa Öneş, Tan Oral, gibi dönemin ünlü yazarları vardı. ‘Türk edebiyatında Almanya’ başta olmak üzere özel dosyalar hazırlandı. Her sayısında ‘Yaşayan Eleştirmenler’le yapılan söyleşiler yer aldı. Çeşitli inceleme ve araştırmalar yayımlandı. Meral Tamer’in ilk çevirisi Çekoslovakyalı Türkolog Xenia Celnarova’nın kaleme aldığı ‘ Orhan Kemal’in Sosyal Politik Hicvi’ incelemesi burada çıktı (15 Ağustos 1979). Ayrıca Xenia Celnarova’nın Çekoslovak Yazarlar Sendikası Başkanı Jan Kozak’la yaptığı söyleşi yine Meral Tamer’in çevirisiyle ‘Jan Kozak’ın Yapıtları’ başlığıyla yayımlandı (15 Kasım 1979).

Hikmet Altınkaynak, Eleştiri sonrası dönemde Milliyet Yayın A.Ş.’de redaktör olarak işe başladı. Ardından Milliyet Çocuk’ta editör, Milliyet Kardeş dergisinde danışmanlık, Milliyet Yayınları’nda Sorumlu Yazıişleri Müdürlüğü yaptı.

1990 yılının UNESCO tarafından ‘Dünya Okuma Yazma Yılı’ olarak kabul edilmesinden ve Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 50. Yıldönümü olmasından dolayı hem ‘Milliyet Yayınları Roman Yarışması’ açılmasını hem de Köy Enstitülü 10 yazarın 10 romanının yayımlanmasını sağladı.

Milliyet gazetesinin haftasonu eki Milliyet Hafta’nın Kültür Sanat Bölüm Şefliği’ni üslendi. Ek’in ‘Sanat Rehberi’ sayfasını hazırladı, bu sayfadaki yazılarında eleştiriyi savundu. “Okunmak sorun ama anlaşılmak sorun değil ülkemizde. Anlaşılmak için bu yazımızda da yineleyelim ki, eleştirmek ve eleştirilmek gerekiyor. Eleştirilmezse, bir yazar için anlaşılmak zor olabilir.” (48)

Milliyet Yayın A.Ş.’nin basımını üstlendiği TC Ziraat Bankası’nın BaşakÇocuk, Pamuk Bank’ın PamukÇocuk dergileri ile Milliyet Yayınları’nın yayınlarından, dünyada milyonlar satan dergiler olan Red Kit, Heidi ve Şirinler’in yazıişleri müdürlüğünü yaptı.

Hikmet Altınkaynak, 1997-1999 yılları arasında Milliyet Yayın A.Ş. tarafından yayımlanan Yaşasın Edebiyat dergisinin genel yayın yönetmenliğini ve yazıişleri müdürlüğünü yaptı. Dergi ustalarla amatörleri buluşturan, Danışma Kurulunda Türkiye’nin en saygın edebiyatçılarından Oktay Akbal, Ataol Behramoğlu, Nüket Esen, Vedat Günyol, Doğan Hızlan, Zülfü Livaneli, Erdal Öz, Yüksel Pazarkaya, Ülkü Tamer ve Buket Uzuner’in yer aldığı Türkiye’nin en çok satan edebiyat dergisi oldu.

İlk sayısında ‘Niçin Çıkıyoruz?’ başlıklı yazıda Hikmet Altınkaynak şunları vurguladı: ‘Öncelikle amacımız, gençlerin edebiyat sevgisiyle yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Yani edebiyat okuru yetiştirmektir. Ve gençler, edebiyat sevgisiyle dolu olarak yetlşirken, yarattıkları ürünleri yayımlayarak, onları keşfetmektir. Edebiyat ürünlerinin getirdiği sevgi ortamında şiddeti yok etmek, onu banşa dönüştürmek, yine gözettiğimiz amaçlardan biri olacaktır. Yaşasın Edebiyat’ın ilk sayısı, 1997 Türkiyesi’nin bir edebiyat atlası oldu. Edebiyatımızın altın bir sayfası. En güzel öykü ve şiirler, en bilimsel incelemeler, içten söyleşiler sizleri bekliyor.’ (49)

Yaşasın Edebiyat’ın ilk sayısı Kasım 1997’de çıktı. 82 sayfalık dergide şair olarak Melih Cevdet Anday, Sait Maden, Refik Durbaş, küçük İskender, Atilla Birkiye, Hüseyin Alemdar, Oya Uysal, M. Ali Sevimtaş’ın şiirleri, Yüksel Pazarkaya’nın şiir üzerine yazısı yer aldı. Öykücü olarak Oktay Akbal, Erdal Öz, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Murat Yalçın, Ece Temelkuran’ın öyküleri vardı. 1997 Haldun Taner Öykü Ödülü değerlendirildi. Tahsin Yücel ödül kazanan yapıtları yorumladı. Ödül kazananlar şöyleydi: Birincilik ödülü Necati Tosuner ‘Armağan’, ikincilik ödülü Yüksel Pazarkaya ‘İki Sığınık’, ikincilik ödülü Mehmet Güler ‘İstasyon’, üçüncülük ödülü Müge İplikçi ‘Aşure’, üçüncülük ödülü Zeynep Aliye ‘Noktürn’. Ayrıca Ayça Atikoğlu’nun Aslı Erdoğan ile söyleşisi, Sırma Köksal’ın ‘Akan Su Gibi’, Emin Karaca’nın ‘Beykoz’da Neler Oldu?’, Serge Sanchez’in ‘Lacaniere Anadolu’da’ adlı kitap eleştirileri, belge bölümünde Nüket Esen’in ‘Sabahattin Ali’nin çizimleri-Kurbağanın Serenadı’ yazısı, deneme bölümünde Vedat Günyol’un ‘Söz söz yine söz’, Demirtaş Ceyhun’un ‘Söylev’in 70. Yılında Mustafa Kemal ve şiir’, Buket Uzuner’in ‘Edebi soyağacım’ başlıklı yazıları çıktı. Ülkü Tamer’in Yaşar Kemal, Necati Tosuner’in ‘Öyküler…Öykücüler’ başlıklı yazıları yer aldı. Feridun Andaç’ın ‘Bugünün öyküsüne dünden bakarken’ adlı incelemesi yanı sıra, Nurer Uğurlu’nun ‘Edebiyat dersleri nasıl okutulmalı?’, Yusuf Çotuksöken’in Anadil öğretiminin amaçları ve boyutları’ ile Zeynep Arıkanlı’nın ‘Edebiyatın derin sularında’ başlıklı yazılarına yer verildi. Kapak resmini Turhan Selçuk’un çizdiği Yaşasın Edebiyat’ın bu ilk sayısında Haslet Soyöz, Ercan Akyol, Nural Birden, Sunder Erdoğan, Mahmut Karatoprak, Nihal Güres de derginin çizer kadrosunu oluşturdu.

Yaşasın Edebiyat, çok başarılı bir yayın yaşamı sürdürdü. Ancak Doğan Holding’in yabancı şirketlerle ortaklığı, bu ortaklıkta kâr getirmeyen süreli yayınların kapatılma kararı, birkaç dergi içinde Yaşasın Edebiyat’ı da kapsadı ve ‘Yılın yazarları-Yılın Kitapları’nı yayımladığı Ocak 1999 tarihli sayısıyla okurlarına veda etti.

Bu tarihten sonra Hikmet Altınkaynak, dergi yöneticiliğini bıraktı. Yalnızca yazı yazma alanına yöneldi. Yazılarını Cumhuriyet, Cumhuriyet Kitap’ta ve Almanya’da yayımlanan ‘Hessen/Toplum’ gazetesinde yayımlayan Altınkaynak, halen Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor.

KATILDIĞI BAZI KONGRE, PANEL, KONFERANS

 • 1976 Eskişehir/Anadolu Üniversitesi (1. Türk Tiyatro Kongresi)
 • 1996 Almanya/Hannofer, Çağdaş Türk Edebiyatı
 • 1998 Gençlik ve Edebiyat
 • 1998 Önemli Evreleriyle Çağdaş Türk Edebiyatı
 • 1999 Türkçenin Zenginleştirilmesi Kurultayı (Genel Koordinatör)
 • 2000 Türkçenin Doğru Kullanımı
 • 2001 Türkçenin Ders Kitaplarında Basında Kullanımı
 • 2003 Üniversitelerde Türk Dili Öğretimi Kurultayı (Genel Koordinatör )
 • 2006 Rıfat Ilgaz Sempozyumu (Ank. Üni. Kastamonu Mes. Yük.Ok.-Kastamonu Valiliği-Çınar Ya.)
 • 2009 YTÜ Türk Dili Toplantıları (YTÜ Türk Dili Bölümü)
 • 2011 Hasan-Âli Yücel Sempozyumu (İzmir Ekonomi Üni.-Balçova Bel.-YKKED)

YAPITLARI

 • 1977 Edebiyatımızda 1940 Kuşağı (inceleme/antoloji)
 • 1977 Orhan Kemal (inceleme, Asım Bezirci ile)
 • 1979 Karne Parası (öykü)
 • 1982 Zamanla (deneme)
 • 1982 Hikâye Yazarı Orhan Kemal (inceleme)
 • 1984 Nükte ve Fıkralarıyla Ahmet Rasim (inceleme/antoloji, 2.bas.1996)
 • 1986 Markopaşa Yazıları ve Ötekiler /Sabahattin Ali (haz. inceleme/antoloji, 6.bas. 2011)
 • 1986 Ev Ödevi (öykü)
 • 1986 Kutlu Günlerimiz (kültür, Ahmet Hikmet imzası ile)
 • 1986 Fındık Kabuğuna Girer Kale Kapısına Sığmaz (bilmece, 2. bas.1993, Bilmece Bildirmece Dil Üstünde Kaydırmaca adıyla 1998, Radikal gazetesi promosyonu)
 • 1989 Ömer Seyfettin (monografi, MEB tavsiyeli, 4. bas. 1995)
 • 1989 Nasreddin Hoca (monografi, MEB tavsiyeli, 6. bas. 2000)
 • 1989 Evliya Çelebi (monografi, MEB tavsiyeli, 5. bas. 1998)
 • 1989 Karagöz (monografi, MEB tavsiyeli, 5. bas. 1998)
 • 1989 Dede Korkut (monografi, MEB tavsiyeli, 5. bas. 1998)
 • 1989 Ahmet Rasim (monografi, MEB tavsiyeli, 4. bas. 1995)
 • 1989 Halide Edip (monografi, MEB tavsiyeli, 4. bas. 1995)
 • 1989 Yunus Emre (monografi, MEB tavsiyeli, 5. bas. 1998)
 • 1989 Mimar Sinan (monografi, MEB tavsiyeli, 6. bas. 2000)
 • 1989 Karacaoğlan (monografi, MEB tavsiyeli, 5. bas. 1998)
 • 1990 Arkadaşım Bilgisayar ( öykü, MEB tavsiyeli, 15. bas. 2010)
 • 1993 En Güzel Çocuk Oyunları (oyun, Radikal gazetesi promosyonu, 1998)
 • 1993 Şimdi Aldığımız Bir Haberi Veriyoruz (öykü, 2. bas. 2004)
 • 1994 Kutlu Günlerimiz (yardımcı ders kitabı, 2. bas. 1996)
 • 1995 Ünlüler de Çocuktu-1 (anı/antoloji, 11. bas. 2011)
 • 1995 Deyimlerimizin Dili (yardımcı ders kitabı, 2. bas. 1998)
 • 1996 Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 1 (yardımcı ders kitabı)
 • 1996 Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 2 (yardımcı ders kitabı)
 • 1996 Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 3 (yardımcı ders kitabı)
 • 1997 Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 4 (yardımcı ders kitabı)
 • 1997 Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 5 (yardımcı ders kitabı)
 • 1997 Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 6 (yardımcı ders kitabı)
 • 1997 Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 7 (yardımcı ders kitabı, basılmadı)
 • 1997 Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 8 (yardımcı ders kitabı, basılmadı)
 • 2000 Orhan Kemal’in Hikâyeciliği (inceleme)
 • 2000 Yeni Binyılın Edebiyatçıları (söyleşi, 2. bas. 2004)
 • 2000 Türkçenin Zenginleştirilmesi Kurultayı /Bildiriler-Tartışmalar (2. bas. 2004)
 • 2001 Dünyayı Paylaşan Yazarlar (deneme/eleştiri)
 • 2003 Çağdaş Türk Şiiri 1 (inceleme)
 • 2004 100 Temel Eser (inceleme, 2. bas. 2008)
 • 2004 Keloğlan (masal, Kardeşime Masallar Dizisi 1)
 • 2004 Bilge Hırsız (masal, Kardeşime Masallar Dizisi 2)
 • 2004 Açgözlü Değirmenci (masal, Kardeşime Masallar Dizisi 3)
 • 2004 Penceredeki Kuklalar (masal, Kardeşime Masallar Dizisi 4)
 • 2004 Sis ve Kamyonlar (Masal, Kardeşime Masallar Dizisi 5)
 • 2004 Nükte ve Fıkralarıyla Ahmet Rasim (inceleme/antoloji, genişletilmiş bas.)
 • 2004 100 Temel Eser (inceleme, 2. bas. 2008 )
 • 2004 Ahşap Evin Mavi Gözlü Çocuğu (öykü, Atatürk’ü Seviyorum Dizisi: 1)
 • 2004 Şemsi Efendi Okulu’nda Kış (öykü, Atatürk’ü Seviyorum Dizisi: 2)
 • 2004 Bakla Tarlasındaki Kulübe (öykü, Atatürk’ü Seviyorum Dizisi: 3)
 • 2004 Okumaktan Başka Çare Yok (öykü, Atatürk’ü Seviyorum Dizisi: 4)
 • 2004 Benim, Canım Dayıcığım (öykü, Atatürk’ü Seviyorum Dizisi: 5)
 • 2004 Tek İsteğim Asker Olmak (öykü, Atatürk’ü Seviyorum Dizisi: 6 )
 • 2004 Küçük Matematikçi (öykü, Atatürk’ü Seviyorum Dizisi: 7)
 • 2004 Mustafa Kemal Ağladı (öykü, Atatürk’ü Seviyorum Dizisi: 8)
 • 2004 Bir Bardak Limonata (öykü, Atatürk’ü Seviyorum Dizisi: 9)
 • 2004 Manastırın Ortasında var Bir Havuz (öykü, Atatürk’ü Seviyorum Dizisi: 10)
 • 2007 Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü (edebiyat sözlüğü, 2. bas. 2008)
 • 2010 Ünlüler de Çocuktu-2 (anı, antoloji)

YABANCI DİLLERE ÇEVRİLEN KİTAPLARI

 • 2008 Guofu Kaimoer Yishi (Atatürk’ü Seviyorum, Çince ( çev. Vei Çufin), Nations Publications, China-Beijing)
 • 2008 Mustapa Kemal’in Hayatıga Dair Hikayiler (Atatürk’ü Seviyorum, Uygurca (çev. Rukiye Hacı), Nations Publications, China-Beijing)

YÖNETTİĞİ DERGİLER

 • 1979-1980 Eleştiri
 • 1984-1985 Gelişim Ansiklopedisi/ Ünite Dergisi
 • 1997-1999 Yaşasın Edebiyat
 • 1999-2001 Hürriyet Gösteri
 • 2001-2003 YTÜ Haber

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPTIĞI YAYINLAR

 • 1990-1993 Milliyet Yayınları
 • 1994-1995 AD Yayıncılık

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPTIĞI DERGİLER

 • Eleştiri
 • Yaşasın Edebiyat
 • YTÜ Haber
 • Milliyet Çocuk
 • Başak Çocuk
 • Pamuk Çocuk
 • Heidi
 • Şirinler
 • Red Kit

KÜLTÜR/SANAT SAYFASI HAZIRLADIĞI GAZETELER

 • 1991-1992 Milliyet (kültür/sanat)
 • 1997-1998 Finansal Forum/Weekend (kitap sayfası)

PROGRAM YAPTIĞI RADYOLAR

 • 1976 TRT-1 (Halk edebiyatı)
 • 1990 – 2001 Almanya Köln WDR (Kitap tanıtımı)

PROGRAM YAPTIĞI TELEVİZYONLAR

 • 1990 TRT-2 (Bedri Rahmi Eyüboğlu, Refik Halit Karay, Orhan Veli)
 • 1991 TRT-1 (Aile Çevresi programı Danışmanlığı, başarılı sanatçılarla söyleşiler)
 • 1995 KANAL D (Sabah haber kuşağında kitap tanıtımı)
 • 2001-2003 TV 8 (“Yıldız’da Sohbet” haftalık kitap programı)

Bu programda Hikmet Altınkaynak ve Konukları:

 • Bülent Ecevit
 • Bülent Ecevit – Rahşan Ecevit
 • Erdal İnönü
 • Altan Öymen
 • Doğan Hızlan
 • Prof. Dr. Ayhan Alkış
 • Mehmet Y. Yılmaz
 • Hıfzı Topuz
 • Özdemir İnce
 • Prof. Dr. Talat Halman
 • Prof. Dr. Türkan Saylan
 • Prof. Dr. Bozkurt Güvenç
 • Prof. Dr. Tahsin Yücel
 • Prof. Dr. Emre Kongar
 • Prof. Dr. Cevza Sevgen
 • Prof. Dr. Ahmet Necdet
 • Prof. Dr. Betül Çotuksöken
 • Doç. Dr. Kıymet Giray
 • Dr. Alev Coşkun
 • Attila İlhan
 • Enis Batur
 • Güven Turan
 • Ataol Behramoğlu
 • Orhan Duru
 • Orhan Birgit
 • Ayfer Tunç
 • Kansu Şarman
 • Cahide Birgül
 • Mehmet Eyüboğlu
 • Zeynep Aliye
 • İrfan Sayar
 • Özen Yula
 • Sadık Aslankara
 • Tarık Dursun K.
 • Muazzez İlmiye Çığ
 • Arif Keskiner
 • Osman Ulagay
 • Selim İleri
 • Cevat Çapan
 • Ahmet Özer
 • Nuran Direk
 • Demirtaş Ceyhun
 • Şakir Eczacıbaşı
 • Yaşar Kemal
 • Oya Baydar
 • Adnan Binyazar
 • Avni Arbaş
 • Ferruh Başağa
 • Frances Kazan
 • Semih Balcıoğlu
 • Erdal Öz
 • Cahit Kayra
 • Kemal Özer
 • Deniz Kavukçuoğlu
 • Üstün Akmen
 • Şebnem İşigüzel
 • Aslı Erdoğan
 • Aylin Süer
 • Murat Gülsoy
 • Süha Derbent
 • Sunay Akın
 • İclal Aydın
 • Didem Madak
 • Enver Ercan
 • Vedat Günyol
 • Ali Poyrazoğlu
 • Demir Özlü
 • Doğan Canku
 • Yasemin Alkaya
 • Turgay Fişekçi
 • Mehmet Başaran
 • Cengiz Bektaş
 • Mürşit Balabanlılar
 • Gülten Dayıoğlu
 • Elif Şafak
 • Prof. Dr. Metin And
 • Necati Tosuner
 • Prof. Dr. Metin Sözen
 • Prof. Filiz Ali
 • Sevim Ak
 • Prof. Dr. Zeynep İnankur
 • Semih Gümüş
 • Haydar Ergülen
 • Mehmet Aksoy
 • Aydın Engin
 • Mehmet Zaman Saçlıoğlu
 • Ece Temelkuran
 • Ahmet Oktay
 • Atilla Yerlikaya
 • Aslı Selçuk
 • İlknur Özdemir
 • Aydın Boysan
 • Tarık Minkari
 • Perihan Mağden

YAZILARININ YER ALDIĞI DERS KİTAPLARI

 • Tüm Dersler İlköğretim 5, Saadet Ergeneci-Gülsevim Ergeneci-Hüseyin Gürbüz, Aydan Yayıncılık, Ankara 2004, s. 449-454
 • İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Metin Gül-Muhsin Köktürk, Yıldırım Yayınları, 2001, s.113-118
 • Türkçe Öğretimi, Prof. Dr. Özcan Demirel, MEB, Ankara 2000, s.
 • Hazırlık Türkçe, Metin Gül-İhsan Yalçın, Yıldırım Yayınları, Ankara 1996, s.134-137
 • İlkokullar İçin Türkçe Ders Kitabı 5, Şevket Cansu-Muhsin Çetin-Nazmi Gören, Başarı Yayımcılık, İstanbul 1994, s.91-93
 • İlkokul Türkçe 3 Ders Kitabı, Turan Yüksel-Sebahat Sertel, Özer Yayınları, İstanbul 1993, s.19-20
 • Deyimlerimizin Dili, Hikmet Altınkaynak, Yuva Yayınları, İstanbul 1995, s.5, 7, 9
 • Dilimi Öğreniyorum-2, Hikmet Altınkaynak, Yuva Yayınları, İstanbul 1996, s.24, 130
 • Dilimi Öğreniyorum-3, Hikmet Altınkaynak, Yuva Yayınları, İstanbul 1996, s.10, 161-162
 • Dilimi Öğreniyorum-4, Hikmet Altınkaynak, Yuva Yayınları, İstanbul 1997, s.63-64, 156

SEÇİCİLER KURULU ÜYELİĞİ YAPTIĞI ÖDÜLLER

 • 1985 Milliyet Kardeş Dergisi Öykü Ödülü seçiciler kurulu üyeliği
 • 1988 Enver Naci Gökşen Çocuk Edebiyatı Ödülü seçiciler kurulu üyeliği
 • 1990 Milliyet Yayınları Roman Ödülü seçiciler kurulu üyeliği
 • 2006- Yunus Nadi Ödülleri, öykü seçiciler kurulu üyeliği (devam ediyor)
 • 2010- Ebubekir Hazım Tepeyran Roman Ödülü seçiciler kurulu üyeliği (devam ediyor)

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELİĞİ

 • 2011 Rahşan Ecevit – Bülent Ecevit Kültür Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği

 

 

Kaynaklar

(1) Hikmet Altınkaynak, “Özlemleri dile getiren dizeler”/Binyıl Şiiri, Hürriyet Gösteri dergisi, Ocak-Şubat 2000, s.14-19. Şairler: Melih Cevdet Anday, Arif Damar, Haydar Ergülen, Cevat Çapan, Cengiz Bektaş, Yüksel Pazarkaya, Turgay Fişekçi, Talât Halman, Hilmi Yavuz, Orhan Alkaya, Hasan Öztoprak, Nihat Behram, Ahmet Necdet, Erdoğan Alkan, Ataol Behramoğlu, Güven Turan, Refik Durbaş, Engin Turgut, Sedef Özkan, Hüseyin Alemdar, Ahmet Oktay, Kemal Özer, İlhan Berk, Eray Canberk, Enver Ercan, Mehmet Başaran, Melisa Gürpınar, Özkan Mert, Hidayet Karakuş, İnci Asena, Şavkar Altınel, Süreyya Berfe, Zeynep Aliye, Akgün Akova, İlter Yeşilay, Şükran Kurdakul, Turgay Gönenç, Yeşim Ağaoğlu, Oya Uysal, Bülent Ecevit, Mustafa Köz, Şinasi Özdenoğlu.

(2) Hürriyet Gösteri dergisi, sayı 216, Ocak-Şubat 2000, s. 19

(3) Oktay Akbal, “1940 Kuşağı Konusu”/ Evet/Hayır, Cumhuriyet, 3 Mart 1977.

(4) Kemal Sülker, “Şiirimizden Alıntılar” / Pazar Söyleşisi, Vatan, 22 Mayıs 1977.

(5) Hasan İzzettin Dinamo, “Son Seçim”/Okuduğum Kitaplar, Vatan, 21 Haziran 1977.

(6) Hikmet Altınkaynak, Hikâye Yazarı Orhan Kemal, Yazko Yayınları, 1982

(7) Hikmet Altınkaynak, Orhan Kemal’in Hikâyeciliği, Adam Yayınları, 2000

(8) Hikmet Altınkaynak, Zamanla, Yalçın Yayınları, 1982

(9) Konur Ertop, “Yapıtlarını Anlatıyorlar” Hikmet Altınkaynak/Zamanla, Varlık dergisi, sa. 903, Aralık 1982, s. 49-50

(10) Sabahattin Ali, Markopaşa Yazıları ve Ötekiler (derl. Hikmet Altınkaynak), 6. Bas. Yapı Kredi Yayınları, Mart 2011

(11) Hikmet Altınkaynak, Ömer Seyfettin, 1. bas. 1989, 5. bas. Açı Yayınları, 1995

(12) Hikmet Altınkaynak, Nasreddin Hoca, 1. baskı 1989, 6. bas. Us Yayınları, 2000

(13) Hikmet Altınkaynak, Evliya Çelebi, 1. Bas. 1989, 5.bas. Açı Yayınları, 1998

(14) Hikmet Altınkaynak, Karagöz, 1.bas.1989, 5. bas. Açı Yayınları, 1998

(15) Hikmet Altınkaynak, Dede Korkut, 1.bas. 1989, 5. bas. Açı Yayınları, 1998

(16) Hikmet Altınkaynak, Ahmet Rasim, 1. bas. 1989, 4. bas. Açı Yayınları, 1995

(17) Hikmet Altınkaynak, Halide Edip, 1. bas. 1989, 4. bas. Açı Yayınları, 1995

(18) Hikmet Altınkaynak, Yunus Emre, 1. bas. 1989, 4. bas. Açı Yayınları, 1995

(19) Hikmet Altınkaynak, Mimar Sinan, 1. bas. 1989, 6. bas. Us Yayınları, 2000

(20) Hikmet Altınkaynak, Karacaoğlan, 1. bas. 1989, 5. bas. Açı Yayınları, 1998

(21) Hikmet Altınkaynak, Arkadaşım Bilgisayar, 1.bas. 1990, 15. bas. 2010

(22) Hikmet Altınkaynak, Şimdi Aldığımız Bir Haberi Veriyoruz, 1.bas. 1993, 3. bas. 2004

(23) Hikmet Altınkaynak, Dilimi Öğreniyorum, Yuva Yayınları, 1997

(24) Hikmet Altınkaynak, Ünlüler de Çocuktu-1, 11. Bas. Cançocuk Yayınları, Temmuz 2011

(25) Hikmet Altınkaynak, Ünlüler de Çocuktu-2, 1. Bas. Cançocuk Yayınları, Ağustos 2010

(26) Hikmet Altınkaynak, Yeni Binyılın Edebiyatçıları, 2. Bas. Can Yayınları, 2004

(27) Hasan Pulur, “Bir Milenyum lafıdır, gidiyor”/Olaylar ve İnsanlar, Milliyet, 9 Eylül 2000

(28) Hikmet Çetinkaya, “Çocuklar Şairdir…”/Politika Günlüğü, Cumhuriyet, 26 Nisan 2001

(29) Hikmet Altınkaynak, Dünyayı Paylaşan Yazarlar, Gendaş Yayınları, 2001

(30) Emre Kongar, “Dokuz Yazar Sekiz Kitap”/ Medya Notu, Cumhuriyet, 11 Eylül 2003

(31) Hikmet Altınkaynak, Çağdaş Türk Şiiri – 1, Toroslu Kitaplığı, Kasım 2003

(32) Hikmet Altınkaynak, 100 Temel Eser, 1.bas Milliyet gazetesi, Kasım 2004

(33) Mehmet Y. Yılmaz, “Çocuklar İçin İyi Bir Yol Haritası”, Milliyet, 22 Eylül 2004

(34) Doğan Hızlan, “Öğretmen ve Öğrenciler İçin Edebiyat Rehberi”, Hürriyet, 22 Eylül 2004

(35) Hikmet Altınkaynak, Atatürk’ü Seviyorum Dizisi, 1-10 kitap, Hürriyet gazetesi yayınları, Kasım 2004

(36) (….), “10 İlginç Öykü Kitabı”, Milliyet, 19 Şubat 2005

(37) Ulviye Alpay, “Hikmet Altınkaynak’tan Yepyeni Bir Çalışma”, The Best Life dergisi, Nisan 2005, s.40-42

(38) www.cnnturk.com.tr, 24.04.2008

(39) Hikmet Altınkaynak, Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü, 1. Bas. 2007, 2. Bas. Doğan Kitap, İstanbul 2008

(40) Tahsin Yücel, “Özlediğimiz Bir Sözlük”, Milliyet Kitap, 12 Aralık 2007, s. 12

(41) Rıza Zelyut, “Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü”, Güneş gazetesi, 27 Ekim 2007

(42) Öner Ciravoğlu, “İnternet mi Basılı Kaynaklar mı?”, Cumhuriyet, 31 Ocak 2010

(43) Oktay Akbal, (Evet/Hayır), “Edebiyat Yaşamın Kendisidir” Cumhuriyet, 2 Mart 2008, s. 2

(44) Yüksel Pazarkaya, Hikmet Altınkaynak’tan ‘Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü’ “, Cumhuriyet Kitap Dergisi, sa. 932, 27 Aralık 2007, s.13

(45) Mehmet Ali Birand, “Başucu Sözlüğü”, Posta gazetesi, 3 Kasım 2007

(46) Nurullah Can, “Türk Edebiyatında Kim Kimdir?”, Virgül dergisi, Ocak-Şubat 2009, s. 17

(47) (….), “Eleştiri” (Dergilerimiz), Cumhuriyet, 20 Mart 1980

(48) (imzasız), “Eleştirilmezse”, Milliyet – Milliyet Hafta, 16 Şubat 1992, s. 10

(49) Hikmet Altınkaynak, “Niçin Çıkıyoruz?”, Yaşasın Edebiyat, Milliyet Yayın A.Ş., İstanbul Kasım 1997